Aktualny numer


Adres Redakcji

Instytut Studiów Politycznych PAN

ul. Polna 18/20

00-625 Warszawa

tel.: 022 825-52-21

fax: 022 825-21-46

Kontakt

Sekretarz redakcji

Szymon Bródka

 

STRONA W PRZEBUDOWIE. ZA WSZELKIE NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Redakcja Civitas. Studia z filozofii polityki zaprasza do współpracy. Artykuły i recenzje prosimy nadsyłać drogą mailową (sekretarz redakcji: szymonbrodka@gmail.com) bądź pocztą tradycyjną na adres Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Aktualnie pracujemy nad numerami:

"Kryzys społeczny" (plik PDF– przewidywany termin publikacji II kwartał 2018
Redaktor prowadzący tom: Nina Gładziuk nglad@isppan.waw.pl
Uwaga! Termin składania tekstów został przedłużony do końca Maja bieżącego roku.


"Polityczne widma, duchy i upiory" (plik PDF przewidywany termin publikacji IV kwartał 2018. Redaktor prowadzący tom: Rafał Wonicki rafalwonicki@uw.edu.pl

"Filozofia polska"  -   przewidywany termin publikacji II kwartał 2019. Redaktor prowadzący tom: Piotr Bartula, piobartula@gmail.com (więcej).

"Geopolityka, przestrzeń, własność" -  przewidywany termin publikacji IV kwartał 2019. Redaktor prowadzący tom: Agnieszka Nogal a.nogal@uw.edu.pl (więcej).

Podane daty nadsyłania tekstów mają charakter umowny, szczegółowych informacji o stanie prac nad danym numerem udziela Sekretarz Redakcji oraz Redaktor Prowadzący. 


KONFERENCJA

  • Zakład Filozofii Polityki ISP PAN oraz redakcja czasopisma Civitas. Studia z Filozofii Polityki  zapraszają na konferencję naukową  DEMOKRACJA NIELIBERALNA. Konferencja odbędzie się 30 czerwca 2108 , w siedzibie ISP PAN, ul. Polna 18/20. Szczegóły (PDF).

  • Zakład Filozofii Polityki ISP PAN oraz redakcja czasopisma Civitas. Studia z Filozofii Polityki  zapraszają na konferencję naukową  Mury, bramy, mosty. Języki Gościnności. Konferencja odbędzie się 25 czerwca 2106 , w siedzibie ISP PAN, ul. Polna 18/20. Pobierz plakat (PDF). Program konferencji (PDF).

  • Zakład Filozofii Polityki ISP PAN oraz redakcja czasopisma Civitas. Studia z Filozofii Polityki  zapraszają na konferencję naukową  Konstelacje Przemocy. Konferencja odbędzie się 03 października 2015, o godz. 10.00, w siedzibie ISP PAN, ul. Polna 18/20.

    Program konferencji (PDF)

 

Zakład Filozofii Polityki ISP PAN oraz „Redakcja pisma Civitas. Studia z filozofii” polityki zapraszają na konferencję naukową Żywność: między głodem a sytością. Konferencja odbędzie się 30 czerwca br. o godzinie 10.00 w siedzibie ISP PAN, ul. Polna 18/20.

Program konferencji naukowej (PDF)

Żywność: między głodem a sytością

 

29 czerwca 2013 odbyła się nasza kolejna konferencja naukowa, którą przygotowaliśmy razem z Instytutem Filozofii UW oraz Collegium Civitas.  Tytuł konferencji: Współczesne oblicze rewolucji.   

Za sprawą  „arabskiej wiosny”, która rozpoczęła się w Tunezji w styczniu 2011 r. , polityczne pojęcie rewolucji zostało reaktywowane, a media nadały mu szczególnej aktualności. Dzisiaj, już z pewnego dystansu czasowego, który konieczny jest w przypadku refleksji filozoficznej, warto się, jak sądzimy, zastanowić, czy  sam przebieg ówczesnych wydarzeń, jak  i ich polityczne  znaczenie  mieszczą się w ramach historycznie ukształtowanego wzoru tego  pojęcia, czy raczej oznaczają jego zasadniczą przemianę.

W trakcie naszej konferencji zastanawialiśmy się dlaczego w dyskursie publicznym wykorzystano właśnie pojęcie rewolucji do scharakteryzowania tamtych wydarzeń-próbowaliśmy także przedyskutować znaczenie rewolucji jako formy politycznego działania oraz jej transformację w wymiarze teoretycznym i obyczajowym. Poruszyliśmy także kwestię wymiaru tego doświadczenia:  czy pojęcie rewolucji oznacza faktycznie pewne uniwersalne doświadczenie polityczne, czy raczej jako specyficzne  wydarzenie historyczne utrwalone w pamięci politycznej, generuje jedynie określony typ dyskursu. Ponadto, rozważaliśmy m.in. takie zagadnienia jak: historię pojęcia rewolucji, historyczne modele rewolucji, ich formy społeczne, programy teoretyczne i znaczenie polityczne oraz wymiar etyczny i estetyczny itp.

Podczas konferencji referaty oraz komunikaty wygłosili:

prof. Nina Gładziuk, Rewolucja konserwatywna: przypadek batalii o męskość heroiczną

dr Anna Krzynowek-Arndt, Rewolucja obywatelska w ujęciu Hannah Arendt a paradoks politycznego uczestnictwa

prof. Paweł Kaczorowski, O legalnej rewolucji w ujęciu Carla 
Schmitta

dr Kinga Wojtas / dr Artur Wołek, Tu nie będzie rewolucji. Jak elity środkowo europejskie oswoiły populizm

prof. Tomasz Grosse, O rewolucji w Europie: czy doprowadzi do rozpadu UE?

prof. Tomasz Żyro, Kontrrewolucja – niechciane dziecię nowoczesności

Komunikaty i ogłoszenia przedstawili:

prof. Barbara Markiewicz, Technologiczny wymiar rewolucji politycznych      

prof. Agnieszka Nogal, Rewolucja i klasa średnia

Piotr Kołodziejczyk, Ekonomia jako narzędzie rewolucji

Marta Turkot, Rewolucja a posiadanie

dr Michał Węsierski, Rewolucja w nie-Marksowskim materializmie historycznym. Adekwatna teoria empiryczna czy historiozoficzna fikcja

Jolanta Sawicka, Permanentna rewolucja w ujęciu Claude’a Leforta

Dorota Kutyła, Obraz współczesnego buntownika

Program konferencji (pobierz plik PDF)


O piśmie    Pierwszy numer naszego pisma ukazał się w 1997 roku. „Civitas” wydawane jest w Warszawie przez grono osób związanych głównie z dwiema placówkami naukowymi: Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Ośrodkiem Myśli Politycznej w Krakowie.
     Pismu przyświeca przede wszystkim cel poznawczy. Ma ono dostarczać syntez i analiz pojęciowych i empirycznych, historycznych oraz abstrakcyjno-modelowych, krytycznych i czysto opisowych, skłaniających do namysłu nad podstawowymi problemami współczesnej polityki rozumianej najszerzej, a więc związanej w istotny sposób z zagadnieniem porządku państwowego, porządku prawnego, uwikłanymi weń pojęciami i zasadami etycznymi, światopoglądowymi oraz religijnymi, ale także z aktualnymi zjawiskami życia społecznego. Poszczególne numery „Civitas” ukazują się w cyklu rocznym, a każdy z nich jest poświęcony odrębnemu tematowi.
    „Civitas” jest miejscem spotkania nauki i filozofii, miejscem konfrontacji stanowisk i wymiany poglądów przedstawicieli różnych dyscyplin szeroko rozumianej humanistyki. „Civitas” to studia z filozofii polityki, ale nie tylko w znaczeniu klasycznym, jako odrębnej, całkowicie samodzielnej i samowystarczalnej dziedziny filozoficznej. Dawno ukute pojęcia filozoficzne, skonfrontowane z dorobkiem nauk socjologicznych, prawnych i historycznych oraz konkretnymi realiami państwa, polityki i prawa, uzyskają być może nowy sens, a wraz z nim aktualność.
   Na łamach „Civitas” pragniemy drukować artykuły zawierające precyzyjną argumentację i wyraźnie ujęte zagadnienia. Niezależnie od mód i stylów, promujemy myślenie jasne, konkretnie odnoszące się do rzeczy, poświęcone problemom realnym, a nie sztucznym, wymyślonym. Tylko bowiem problemy rzeczywiste mogą być wspólne i tylko jasno je stawiając możemy oczekiwać ich zrozumienia, oceny oraz rozwiązania.
Naszym pragnieniem jest, aby autorów piszących do „Civitas” łączył rodzaj umiarkowanego, czyli poważnego zaangażowania wynikającego z troski o wspólne problemy – bo na pewno nie scjentystyczny chłód i obojętność ani polityczne lub ideowe rozgorączkowanie. To pragnienie jest jednocześnie zaproszeniem do współpracy tych wszystkich, którzy, myśląc w podobnym duchu chcieliby się podzielić swoimi refleksjami o świecie polityki.